Head-slide Head-slide Head-slide
<< > || >>
   

Main Menu  

   

แปลงสกุลเงิน  

กุมภาพันธ์ 3 2013 10:4(กรุงเทพฯ)
จำนวน:
จาก:
ไปที่:
ผล:
   

อัตราการแลกเปลี่ยน  

   

Login Form  

   
   

นายอนันต์ รุ่นประพันธ์

ประธานกรรมการ

   

นายพุทธฉัตร พูนเพิ่มสุขสมบัติ

ผู้จัดการ

   

             ข้อมูลสหกรณ์

  จำนวนสมาชิก.......คน

  จำนวนเงินรับฝาก......ล้านบาท

  ทุนเรือนหุ้น................ล้านบาท

  ทุนสำรอง..................ล้านบาท

 

   

              อัตราดอกเบี้ย

    ดอกเบี้ยเงินฝาก

         ประเภท  ร้อยละ

       สะสมทรัพย์  24  เดือน  3.25

       ประจำ         12  เดือน   3.00

       ประจำ           6  เดือน   2.50

       ออมทรัพย์พิเศษ            1.75

       ออมทรัพย์                     1.50

              ดอกเบี้ยเงินกู้

       เงินกู้ทุกประเภท             5.50

   

Visitors Counter  

2553
TodayToday9
YesterdayYesterday29
This_WeekThis_Week9
This_MonthThis_Month475
All_DaysAll_Days2553
UNITED STATES
US
   
© ALLROUNDER