ข่าวเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

     ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์

พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,088 ตร.ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดังเอกสารที่ได้

แนบมานี้