ข่าวเด่น

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ ( อาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตร.ม )

ตามเอกสารที่ได้แนบมานี้