ข้อมูลสถานประกอบการ

ข้อมูลสถานประกอบการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ

                   2.1   โครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน โดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

                   2.2   โครงการคลินิกเทคโนโลยี โดยร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

                   2.3   วิทยาลัยเทคนิคนครนายกมีจำนวนสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 322 แห่ง   อาทิเช่น  

 1. 1.บริษัทแคนนอน ไฮ – เทค (ประเทศไทย) จำกัด อยุธยา
 2. 1.บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย   จำกัด สระบุรี
 3. 2.บริษัทสวนสัมมนา จำกัด ( วังรี รีสอร์ท ) นครนายก
 4. 3.บริษัทโกล์ดเพรส อินดัสตรี จำกัด นครนายก
 5. 4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งคอย สระบุรี
 6. 5.โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก
 7. 6.องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นครนายก
 8. 7.ร้านชาญชัยโฟโต้เอ็กซ์เพรส นครนายก
 9. 8.บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด นครนายก
 10. 9.โรงแรมจันทรารีสอร์ท
 11. 10.ภูเขางามรีสอร์ท
 12. 11.รอยัลฮิลล์ รีสอร์ท
 13. 12.ศาลากลางจังหวัดนครนายก
 14. 13.ร้านศึกษาภัณฑ์

ฯลฯ