ข่าวเด่น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาภาษาอังกฤษ)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอน หมวดวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)