ข่าวเด่น

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ่เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ่เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

 

ให้รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคนครนายก