ปฏิทิน

loader

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

Login Form(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

จำนวนผู้เข้าชม

4921943
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1152
1580
10942
4898125
45062
66764
4921943

ไอพีคุณ: 35.175.201.191
เวลาเซิฟเวอร์: 2024-02-23 17:44:13

ข้อมูลสถานศึกษา

 
  1. 1.ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2479 บริเวณวัดส้มป่อย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในนามโรงเรียนประถมอาชีพ ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่บนที่ดินธรณีสงฆ์ วัดป่าเรไร มีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนช่างไม้นครนายก และโรงเรียนการช่างนครนายกตามลำดับ ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2524   ปัจจุบันเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดวังกระโจมเพิ่มอีก 20 ไร่ 57 ตารางวา และวัดป่าร้าง 3 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา โดยรวมมีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 37 ไร่

ประวัติการจัดตั้ง

            ในปี พ.ศ. 2479 โดยความดำริ และการสนับสนุนของ    “ท่านพระครูสุขุมสมาจารย์” ร่วมกับท่านเจ้าเมือง “หลวงบรรณาสารประสิทธิ์”   และธรรมการเมือง “ขุนสรรเทพพิสาร” ได้จัดตั้งโรงเรียนประถมอาชีพขึ้นที่จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2479 ในบริเวณวัดส้มป่อย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีครูใหญ่อุทัย จุมาบัติ เป็นผู้บริหารงาน รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี ในแผนกวิชา งานช่างไม้ ช่างกลึง ช่างปูน ช่างแกะสลัก ฯลฯ

          ปี พ.ศ. 2480 กระทรวงธรรมการได้ให้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง

          ปี พ.ศ. 2481 เปลี่ยนผู้บริหารใหม่ เป็นนายสุรินทร์ จินดารักษ์ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

       ปี พ.ศ. 2482 นายทองดี (ไม่ทราบนามสกุล) ดำรงตำแหน่งแทนครูใหญ่แต่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต นายณรงค์ ชูกระจ่าง มาดำรงตำแหน่งแทน ในปีนี้ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน เพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง

        ปี พ.ศ. 2483 ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนใหม่เนื่องจากบริเวณเดิมคับแคบ มาจัดตั้งที่วัดป่าเรไร ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ และได้จัดซื้อที่ดินบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้น รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 11 ไร่เศษ แต่การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก เนื่องจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ในปี พ.ศ. 2485

          ปี พ.ศ. 2490 จึงย้ายมาทำการสอนที่ตั้งโรงเรียนใหม่ได้สมบูรณ์ การก่อสร้างอาคารเสร็จสมบูรณ์ มีอาคารเรียน 1 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง เปิดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

                1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนจบประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรการเรียน 3 ปี

                2. ระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง รับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการเรียน   3 ปี

          ปี พ.ศ. 2493 นายบุญเลื่อน ดีสมจิตต์ มาดำรงตำแหน่งแทน นายณรงค์ ชูกระจ่าง ซึ่งขอย้ายเข้ากรมอาชีวศึกษา พร้อมนี้ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนช่างไม้ จังหวัดนครนายก ”

          ต่อมากรมอาชีวศึกษาได้สั่งยุบระดับการศึกษามัธยมตอนต้น คงเปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาตอนกลางรับนักเรียน จบ ม.3 เข้าเรียน พร้อมกับเปิดสอนระดับชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูง รับนักเรียน จบ ม.6 เข้าเรียน

          ปี พ.ศ. 2499 ได้ยุบระดับมัธยมศึกษาตอนกลาง เหลือเพียงระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงระดับเดียว เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น “โรงเรียนการช่างนครนายก”

          ปี พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณสร้างตึกเรียน 1 หลัง และก่อสร้างโรงฝึกงานช่างยนต์ 1 หลัง

          ปี พ.ศ. 2515 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างยนต์ และดีเซล เป็นปีแรก ในปีการศึกษา 2515

          ปี พ.ศ. 2517 นายณรงค์ อารียมิตร มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

          ปี พ.ศ. 2520 นายทองสุก จันทร์สวย มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่

          ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น   ในปีการศึกษา 2521

          ปี พ.ศ. 2522 เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนเทคนิคนครนายก” ตั้งแต่ 1 มกราคม 2522 และเปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ในปีการศึกษา 2522

          ปี พ.ศ. 2523 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม ในปีการศึกษา 2523 (ปัจจุบันคือแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ )

          ปี พ.ศ. 2524 นายสมเกียรติ พึ่งอาตม์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ”

          ปี พ.ศ. 2525 นายจันที ศรศิลป์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2526 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. แผนกวิชาพณิชยการ ในปีการศึกษา 2526

         ปี พ.ศ. 2527 นายอรุณ ก้อนมณี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ คณะวิชาช่างยนต์ ในปีการศึกษา 2527

          ปี พ.ศ. 2532 นายวิเชียร บุญเลิศ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาวิชาการขายและการตลาด   คณะวิชาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2532

            ปี พ.ศ. 2533   เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการบัญชี คณะวิชาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2533

ปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในปีการศึกษา 2534 และ ได้รับรางวัลสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น

 

          ปี พ.ศ. 2537 นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

         ปี พ.ศ. 2538 เปิดสอนระบบทวิภาคี หลักสูตร ปวช.   สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ในปีการศึกษา 2538

          ปี พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ คณะวิชาช่างกลโลหะ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะวิชาบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2539

          ปี พ.ศ. 2540 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ   เปิดสอนสาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับ ปวส. คณะวิชาช่างกลโลหะ และ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง คณะวิชาการก่อสร้าง ในปีการศึกษา 2540 ได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

       ปี พ.ศ. 2542   เปิดสอนระบบทวิภาคี ระดับ ปวช. แผนกวิชา พณิชยการ ในปีการศึกษา 2542

       ปี พ.ศ. 2545  นายพิสิษฐ์ เนาวรังษี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

       ปี พ.ศ. 2546 นายไอยสูรย์ ยินดีภพ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขางานการโรงแรมและบริการ และสาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2547 และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1

          ปี พ.ศ. 2547 นายเกรียงศักดิ์ เจริญวุฒิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยี   สารสนเทศ ในปีการศึกษา 2548

          ปี พ.ศ. 2550 นายนนทพงศ์   ยอดทอง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ เปิดสอนหลักสูตร   ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขางานการจัดการทั่วไป ในปีการศึกษา 2550 และ ผ่านการประเมินภายนอกรอบสอง

         ปี พ.ศ. 2551 เปิดสอนหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม   สาขางานศิลปกรรมและการออกแบบ   และเปิดสอนหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการจัดโลจิสติกส์   สาขางานการจัดการโลจิสติกส์    และเปิดสาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล ในปีการศึกษา 2551

         ปี พ.ศ. 2552 ได้เป็นสถานศึกษา 3D ระดับเหรียญทอง และ เป็นสถานศึกษาพอเพียง

ปี พ.ศ. 2553 นายศิริ จันบำรุง   มาดำรงตำแหน่ง

         ปี พ.ศ. 2558-2560 นายสมประสงค์  สิงห์สุวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

         ปี พ.ศ. 2560-2564 นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

         ปี พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการ (คนปัจจุบัน)

 

   ผอ.สกญญา 1 

policy boss

 

เอกสารอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างความเข้าใจสถาบันภาคกลาง 3  

การบริหารสถานศึกษาบนความท้าทายในปัจจุบัน"

 

 vei-center3

 fix it2

 

ovec nayoktech2

 

 

guru
niets
edltv
goboko
goyoso

nayok2