ปฏิทิน

loader

เมนูหลัก

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

Login Form(เฉพาะเจ้าหน้าที่)

จำนวนผู้เข้าชม

5096235
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1252
2730
9532
5071065
52860
57627
5096235

ไอพีคุณ: 3.230.154.90
เวลาเซิฟเวอร์: 2024-05-22 21:13:06

ข่าวเด่น

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1พนักงานราชการ โลจิสติกส์

ปายแขวน รายชอพนกงานราชการ ท 1 พนกงานราชการ โลจสตกส 28 ต

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2564 วท.นย.

ปายปฐมนเทศฝกงาน 28 ต.ค.64 2

 

ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เรื่องการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ที่จะออก ฝึกงาน-ฝึกอาชีพ ในภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 มีขั้นตอน ดั้งนี้
1. การปฐมนิเทศ (ออนไลน์) ได้ที่นี่ครับ

การปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก


2. หลังจากฟังการปฐมนิเทศแล้ว ให้ทำแบบประเมิน ได้ที่นี่ครับ

แบบลงทะเบียนและแบบสอบถามปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศผลลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรยน ภาคเรยนท 1 ปการศกษา 2564

 

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ

ประกาศวทยาลยเทคนคนครนายก ปดสถานศกษากรณพเศษ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(คร) ประจำปี 2564
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  3. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ในการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
  4. การปฐมนิเทศฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
  5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564
  6. รับสมัครเรียนรอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่รอง

   ผอ.สกญญา 1 

policy boss

 

เอกสารอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างความเข้าใจสถาบันภาคกลาง 3  

การบริหารสถานศึกษาบนความท้าทายในปัจจุบัน"

 

 vei-center3

 fix it2

 

ovec nayoktech2 

guru
niets
goboko
goyoso

nayok2